Home

Smittskydd Norrbotten

Smittskydd i Norrbotten är en länsövergripande myndighet som planerar organiserar och leder länets smittskyddsarbete. Verksamheten regleras i smittskyddslagen . Samlad information om nya coronavirussjukdomen covid-19 Samlad information om vaccination mot. Smittskydd Norrbotten har regelbundet avstämningar med Folkhälsomyndigheten och andra regioner i Sverige. I Region Norrbotten finns också lokalt framtagna rutiner för hur fall av misstänkt infektion med det nya coronaviruset ska hanteras för att förhindra smittspridning. Tillsammans kan vi bromsa smitta Nu gäller skärpta råd och restriktioner från Smittskydd Norrbotten. Syftet är att stoppa den ökande smittspridningen i Norrbotten. Följ råden för att undvika att smitta andra och att själv bli smittad av covid-19. De skärpta råden och restriktionerna gäller till 13 juni Personal inom Region Norrbotten får besked om var de ska vaccineras av närmaste chef. Personal som tillhör de grupper som vaccineras allmänt kan om de vill boka tid själva för det. Väntelista för vaccination. Väntelistan är stängd. Vaccin mot covid-19. På 1177.se kan du läsa mer om hur vaccin fungerar och om hur vaccination mot covid-19 går till. Här hittar du det mesta du. Smittskydd. Information om coronaviruset. Vaccination mot covid-19 i Norrbotten; Provtagning för covid-19 i Norrbotten; Provsvar, personuppgifter och immunitet; Ungdomsmottagningar; Våld i nära relation; Vård i Nor

 1. Smittskydd Sunderby sjukhus 971 80 LULEÅ Telefon 0920-28 36 16 Fax: 0920-28 36 04 E-post till Smittskydd . Smittskyddsläkare Anders Nystedt Tel: 0920-28 22 45 Mobil: 073-0641767. Bitr Smittskyddsläkare Jonas Hansson Tel: 0920-28 36 19 Mobil: 070-2532988. Smittskyddssjuksköterska Ann-Louise Svedberg-Lindqvist Tel: 0920-28 36 09 Mobil: 070.
 2. (2021-05-24) Med anledning av ändrade rekommendationer från Folkhälsomyndigheten så utökas dosintervallet för mRNA-vaccin mellan dos 1 och dos 2 till 7 veckor för personer som påbörjar sin vaccination fr o m 210524. Det utökade dosintervallet gäller även personer som har dialysbehandling eller är benmärgs-/organtransplanterade
 3. Smittskydd/ Covid-19 vaccination/ Prioriteringsordning; Prioriteringsordning. Region Norrbotten följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vaccinerar de personer som riskerar bli allvarligt sjuka först och vi följer folkhälsomyndighetens prioritetsordning. Mer information på Folkhälsomyndighetens webbsida - Prioriteringsordning. Vi uppdaterar kontinuerligt vilka faser och grupper.
 4. . Source control utökad nivå - munskydd eller visir på personal i syfte att förebygga smitta från symtomfri personal.

Smittskydd och hygienrutiner i förskolan (Masteruppsats A-M Cylvén) Mer på andra webbplatser: Om coronaviruset - för dig som är barn eller ungdom (Folkhälsomyndigheten) Behandling hårlöss 1177; Utbildningar och pedagogiskt material från HYFS (hygiensjuksköterska i förskolan) Västra Götaland; Strama och region Halland BVC föräldrautbildning; Förkylt (saga om bakterier och virus. Smittskydd. Om du som djurägare misstänker att djur i din vård har drabbats av allvarlig smitta är du skyldig att omedelbart anmäla detta till veterinär. Veterinärer eller andra som i sitt yrke misstänker epizootisjukdom ska skyndsamt göra en anmälan till Länsstyrelsen och Jordbruksverket. Hitta på sidan

Aktuell information om Coronaviruset. Region Norrbotten följer noga händelseutvecklingen, har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras rekommendationer när det gäller det nya coronaviruset, covid-19. Om du har allmänna frågor om corona, hur myndigheterna hanterar situationen och känner oro, ring 113 13 Med anledningen av situationen lägger smittskydd Norrbotten fram skärpta råd för invånarna i länet. De uppmanas bland annat att bara träffa de som måste träffas, inom hushållet eller i. Norrbotten; Bo och leva; Smittskydd på serveringsställen; Lyssna Lyssna. Kontakt. Smittskydd på serveringsställen - fakta, råd och vägledning . Coronapandemin pågår fortfarande och alla i Sverige har ett ansvar att fortsatt följa de föreskrifter som hittills tagits fram för att undvika och minska smittspridning i samhället. Den 1 juli 2020 trädde en tillfällig lag i kraft.

Smittskydd Norrbotten valde dock, grundat på nationella erfarenheter, att inte avblåsa uppföljningen efter utbrottet förrän efter dubbla inkubationstiden som var 2018-10-21. Inga fler fall än de tidigare tre diagnostiserade har upptäckts och med anledning av detta anses nu utbrottet som över. En epidemiologisk uppföljning av möjligt exponerade har genomförts av vårdhygien och. Nu kan alla över 18 få vaccintid - Norrbotten först i hela landet. Började i dag • Vaccinationsviljan är stor. 1 min Rättighetscentrum Norrbotten är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och att främja mångfald, lika rättigheter och likabehandling. Vårt långsiktiga mål är att minska diskrimineringen och förbättra förutsättningarna för den mänskliga mångfalden i regionen genom utbildning, opinionsbildande insatser och effektiv hjälp till den.

Information om coronaviruset - Region Norrbotte

De råd som Smittskydd Norrbotten aktualiserat Länk till annan webbplats. är en förstärkning av de nationella råden och anpassade regionalt för Norrbottens län. Flera kommuner rapporterar att det finns indikationer på att efterlevnaden har minskat i de grupper som vaccinerats. Vaccinationerna i länet fortsätter i den takt som leveranser sker. Uppmaningen är att alla vaccinerade. För att bromsa smittspridningen går nu Smittskydd Norrbotten ut med skärpta råd och restriktioner, giltiga fram till den 13 juni. De vädjar till befolkningen och verksamheter i länet att göra en kraftinsats för att få ned de höga smittotalen. Fundera inte på vad som är tillåtet, utan vad som är lämpligt, säger smittskyddsläkaren Anders Nystedt. Varje idrott, idrottsförening. Parasport Norrbotten. May 28 at 11:08 AM ·. För att bromsa smittspridningen går nu Smittskydd Norrbotten ut med skärpta råd och restriktioner, giltiga fram till den 13 juni. De vädjar till befolkningen och verksamheter i länet att göra en kraftinsats för att få ned de höga smittotalen

Smittskydd. Information om coronaviruset. Vaccination mot covid-19 i Norrbotten. Väntelista till covid-19 vaccination; Provtagning för covid-19 i Norrbotten; Provsvar, personuppgifter och immunitet; Ungdomsmottagningar; Våld i nära relation; Vård i Nor Länstrafiken Norrbotten, Överkalix. 2,268 likes · 22 talking about this. Välkommen till Länstrafikens kundtjänst på Facebook. Här kan du ställa frågor, komma med synpunkter och få aktuell information Smittskydd optimistisk kring coronautvecklingen i Norrbottens län Uppdaterad 19 april 2020 Publicerad 19 april 2020 Här är de senaste siffrorna gällande coronasmittan i Norrbotten, enligt.

Se länk nedan till Region Norrbottens webb med Veckans covid-19 rapport med statistik från Smittskydd Norrbotten, vecka 20. Region Norrbotten Senast uppdaterad • 25 maj 2021. Sidan publicerad av • Marianne Nordmark. Kiruna kommun. Besöksadress. Stadshustorget 1 . 981 85 Kiruna. Har du frågor om pandemilagen, kontakta Länsstyrelsen Norrbotten via växeln 010-225 50 00 eller epost: norrbotten (a) lansstyrelsen.se. Ange att det gäller pandemilagen. På grund av det allvarliga smittläget i Norrbotten gäller dessutom skärpta rekommendationer och råd från Smittskydd Norrbotten. Enligt dessa ska du bara träffa dem du bor med och avstå från träffar, fester och. Smittskydd Norrbotten arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor genom epidemiologisk övervakning, smittspårning, utbrottshantering, information och utbildning. Smittskyddsarbetet regleras av Smittskyddslagen (SmL 2004:168). Resurser Smittskyddsläkare I smittskyddsläkarens uppdrag ingår bland annat att: ge stöd till verksamheter.

Nu gäller skärpta råd och restriktioner från Smittskydd Norrbotten. Syftet är att stoppa den ökande smittspridningen i Norrbotten Nyhetsarkiv Smittskydd - Region Norrbotten. Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig Information från, om och till Boden, bodensare och besökare Lokala rekommendationer för att minska spridningen av covid-19. Smittskyddsläkare kan utfärda lokala och regionala rekommendationer. På webbplatsen Krisinformation.se finns samlad information om rekommendationer i olika regioner. Om det råder lokala rekommendationer i regionen där du vistas finns också information på regionens webbplats

Följ de skärpta råden från Smittskydd Norrbotten - Region

På sin hemsida uppmanar Norrbottens smittskydd till fortsatt återhållsamhet: Alla måste ta personligt ansvar och göra sitt yttersta. Sök inte efter vad som är tillåtet. Överväg i stället vad som är lämpligt. Region Stockholms regionala rekommendationer ligger kvar till 13 juni men utvärderingar av smittspridningen görs löpande. I Västra Götaland gäller särskilda. För att bromsa smittspridningen går nu Smittskydd Norrbotten ut med skärpta råd och restriktioner, giltiga fram till den 13 juni. De vädjar till befolkningen och verksamheter i länet att göra en kraftinsats för att få ned de höga smittotalen. Läs mer. 27 MAJ 2021 15:52. Nationella råd: Match och tävling i mindre omfattning tillåts för alla åldrar. Oavsett ålder blir det från. Vissa lättnader för tävlingar från smittskydd Norrbotten 2021-01-25. Läs mer Förlängd paus för tävlingsverksamheten i Norrbotten 2021-01-10. Läs mer Uppdaterad alpin tävling- /träningsplan U10-U14 Medelpad. Smittskydd. Information om coronaviruset. Vaccination mot covid-19 i Norrbotten; Provtagning för covid-19 i Norrbotten; Provsvar, personuppgifter och immunitet; Ungdomsmottagningar; Våld i nära relation; Vård i Norr Fas 2. Lyssna; Prenumerera; Kontaktperson, Telefon: E-post: Fas 2 startade 22 februari 2021. Bokning av tid för vaccination öppnas stegvis och i prioriterad ordning efter.

Nu höjer Region Norrbotten beredskapsläget. Det betyder att personal, vårdplatser och utrustning kan omfördelas inom Norrbotten för att vård ska kunna bedrivas på bästa sätt under corona-pandemin Så vill Smittskydd i Norrbotten förebygga nya coronautbrott inom industrin. Efter coronautbrottet i Gällivare planerar Smittskydd i Norrbotten en samverkan med flera industrier i länet för. Nu gäller skärpta råd och restriktioner från Smittskydd Norrbotten. Syftet är att stoppa den ökande smittspridningen i Norrbotten. Följ råden för att undvika att smitta andra och att själv bli smittad av covid-19. De skärpta råden och restriktionerna gäller till 13 juni

Det nya coronaviruset påverkar situationen för hälso- och sjukvården i Norrbotten. Nu tar Region Norrbotten de beslut som behövs för att bedriva en säker vård där läget snabbt kan ändras Haparanda är en av få kommuner i Norrbotten som har satt igång snabbtestning av äldreomsorgspersonal för covid-19 - trots uppmaningen tidigare från smittskydd och vårdhygien inom Region Norrbotten Följ de skärpta råden från Smittskydd Norrbotten. Affisch för utskrift. Skärpning norrbottningar! Skärpning norrbottningar - finska. Skärpning norrbottningar - nordsamiska . 21 maj 2021 Kommentera sidan. Kommentera innehållet på sidan. Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan. Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbred

Vaccination mot covid-19 i Norrbotten - Region Norrbotte

Du som hyr ut lokal till privata sammankomster, max 8 personer gälle... r även efter 1 juni. Har du frågor om pandemilagen, kontakta Länsstyrelsen Norrbotten via växeln 010-225 50 00 eller epost: norrbotten (a) lansstyrelsen.se. Ange att det gäller pandemilagen Vissa lättnader för tävlingar från smittskydd Norrbotten. Förlängd paus för tävlingsverksamheten i Norrbotten. Uppdaterad alpin tävling- /träningsplan U10-U14 Medelpad. Nyhetsarkiv. 2020. 2019. Nyheter från SSF . Nyheter från RF. Nyheter från IdrottOnline. Hem / Nyheter / Aktuellt - Norrbottens SF / 2021 / NSFs Skidting 2021. NSFs Skidting 2021. 30 APR 2021 13:18. NSFs styrelse i.

Efter coronautbrottet i Gällivare planerar Smittskydd i Norrbotten en samverkan med flera industrier i länet för att förebygga nya utbrott Kurs i smittskydd. Torsdag 19 november kl. 13.00, Hushållningssällskapets lokaler i Luleå. Kursledare: Ulrika Köning, Gård & Djurhälsan Kontakta Helene Skogqvist på Hushållningssällskapet för eventuell efteranmälan. Upplagd av Norrbottens Läns Fåravelsförening kl. 01:02 Inga kommentarer: fredag 25 september 2015. Rabatt till nya medlemmar som gäller från 1 september . Under. norrbotten.se. norrbotten.se är Region Norrbottens webbplats för dig som bor i Norrbotten. Här finns kontaktuppgifter till regionens verksamheter, pressinformation, information om lediga jobb i regionen med mera Folkhälsomyndigheten följer noga händelse­utvecklingen. Vi utför mikro­­biologiska analyser, gör bedömningar av risker och av hur utbrottet utvecklas. Vi arbetar systematiskt med att förebygga smitt­spridning i samhället. Genom olika åtgärder kan vi fördröja smitt­spridningen och minska antalet som är sjuka samtidigt Aktuella utbrott. Lyssna. Här samlar vi information om pågående utbrott som Folkhälsomyndigheten vill informera särskilt om. Utbrotten listas i den ordning de senast uppdaterades, så att det senast uppdaterade utbrottet står överst

Smittskydd och vaccinering Misstänkt kvarka i Norrbottens län. Länsstyrelsen Norrbottens län: 19/4; misstänkt kvarka hos häst i Haparanda kommun. Isoleringsrekommendationer är lämnade. Publicerad den 19 april 2021. kundtjanst@travsport.se. Aktuell smittoinfo . Snabblänkar. Smittoinfo; Vår utbildningsverksamhet; Regelverk; Blanketter; Webbshop; Integritetspolicy; Kontakta oss. Kommunens växel:0971-170 00. Jokkmokks kommuns e-tjänster samlade under olika ämnesområden. På denna sida kommer vi efterhand att lansera nya e-tjänster. Här kan du som medborgare, företagare eller förening utföra ärenden när det passar dig, exempelvis anmäla eller ansöka Smittskydd. Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska förstå den svenska smittskyddslagen och smittskyddsorganisationen samt se sin egen roll som klinisk mikrobiolog i smittskyddsarbetet. Målgrupp Klinisk bakteriologi och virologi, Klinisk mikrobiologi . När i utbildningen Mitten, Sent . Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17 Till stor del: 11 Till viss del: 2. Sjukdomsinformation om fågelinfluensa. Ett lågpatogent virus (H5N2) preparerat från hönsägg. Viruspartiklarnas form kan variera från sfäriska till mycket långa. Foto: Folkhälsomyndigheten och SVA Vilda fåglar (främst andfåglar) anses utgöra den naturliga reservoaren för influensavirus. Hos vilda fåglar i hela världen cirkulerar.

Smittskydd Smittskydd i Norrbotten är en länsöverövgripande myndighet som planerar, organiserar och leder länets smittskyddsarbete. Verksamheten regleras i smittskyddslagen Driftsform Driftsform: Landsting/Region 0/5 (0 Reviews Smittskydd. Information om coronaviruset. Vaccination mot covid-19 i Norrbotten; Provtagning för covid-19 i Norrbotten; Provsvar, personuppgifter och immunitet; Ungdomsmottagningar; Våld i nära relation; Vård i Norr Pressmeddelande Ytterligare en person sjuk i covid-19. Lyssna; Prenumerera; Kontaktperson, Telefon: E-post: Publicerad: 2020-03-10; Källa: Region Norrbotten; Ett andra fall av. Antalet utförda antigentest för covid-19 - vecka 13-16, 2021. I tabellerna här nedanför redovisas antalet utförda antigentest och antal positiva antigentest. Observera att typ av antigentest som används av regionerna varierar och likaså indikationen för provtagning. Observera även att antal utförda test inte är samma sak som antal. Vissa lättnader för tävlingar från smittskydd Norrbotten. Förlängd paus för tävlingsverksamheten i Norrbotten . Information från Medelpads AK. Som ni alla vet är det snabba förändringar för oss hela tiden och efter senaste informationenifrån Skidförbundet har vi i Medelpads AK tagit fram vad som gäller för oss i Medelpad. Uppdaterad alpin tävling- /träningsplan U10-U14.

Pressträff 11 juni, klockan 13

Välkommen till Älvsbyns kommuns personalsida. Den vänder sig i första hand till dig som är anställd av Älvsbyns kommun. Älvsbyns kommun vill öka tillgängligheten till offentliga dokument och bland annat där... Läs mer › Nu tar Kiruna kommun till fler åtgärder för att stoppa smittspridningen. Den senaste rapporten från Region Norrbotten visar på en stor ökning av covidfall i Kiruna

Smittskydd höjer beredskap mot borrelia Risken att drabbas av borrelia i den norrbottniska skärgården är större än man tidigare trott. En ny forskningsrapport pekar mot att mer än hälften. Den enskilda näringsidkarens totala nettoomsättning för stödperioden augusti-oktober 2020 uppgår därför till 150 000 kronor (170 000 kr - 70 000 kronor + 50 000 kronor). Om det uppstår skillnad mellan redovisade intäkter i ansökan och utdrag ur bokföring behöver du skicka in underlag som bekräftar skillnaden

Vi som arbetar på Smittskydd - Region Norrbotte

Där kan du ta del av regionala rekommendationer från Smittskydd Halland, statistik om läget i Halland, information om provtagning och hur vaccinationsplanen ser ut. Information på andra webbplatser. För dig som invånare: Om det nya coronaviruset på 1177.se. Krisinformation.se . Frågor och svar på Folkhälsomyndigheten. Våra samlade pressmeddelanden. För dig som vårdgivare i Halland. Samlingssida för Smittskydd Stockholms statistik avseende covid-19. Vaccination. Vaccination mot covid-19. Länkar till epidemiologisk information. Folkhälsomyndighetens rapportering och handläggningsrekommendationer. ECDC:s rapportering och riskvärdering. WHO:s rapportering. Publicerade nyheter. Nyheter om corona . Kontakt. 1177 Vårdguiden Privatpersoner som misstänker att man blivit. Skicka in förslag på begravningsombud. Länsstyrelsen i Norrbottens län tar emot förslag på begravningsombud i Norrbottens län och Västerbottens län. Skicka ditt skriftligt motiverade förslag på begravningsombud med e-post till norrbotten@lansstyrelsen.se Smittskydd -- Sverige -- Norrbotten (sao) Luleå Personnamn Karlman, Kia Klassifikation 920.7 (DDC) Lz Karlman, Kia (kssb/7) Länka till posten; Hitta; Andra utgåvor; Inställningar Hjälp. Låna; Fjärrlåna/beställ; Ingår i annan publikation. Gå till titeln Femedia. 1 av 1; Föregående post; Nästa post Till träfflistan; Sök vidare. Hjälp Fler titlar av Viita, Marianne Fler titlar om.

Smittskydd på serveringsställen; Rapportering av efterlevnadsuppdraget; Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare; Omsättningsstöd till handelsbolag; Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen; Djur; Natur och landsbygd; Miljö och vatten; Om oss; Besöksmål; Länsstyrelsen Norrbotten Smittskydd och vaccinering Smittoinfo 2020 augusti Misstänkt kvarka i Norrbottens län; Dagens Tävlingar onsdag 2 juni {{race.DateAndStartTime}} {{race.Trackname}}. Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi.

Information om COVID-19 Vaccine - Region Norrbotte

Mammografisk hälsokontroll - Kustvagnen Filippa - RegionPå Laponia arbetar man nytänkande - Region NorrbottenPiteå sjukhus - Region Norrbotten

Prioriteringsordning - Region Norrbotte

Visa webbis - Region Norrbotten

Aktuell information om Coronaviruset - Region Norrbotte

Byggprojekt Sunderby sjukhus - Region NorrbottenHjärtmottagningen - Region NorrbottenNärpsykiatrin Kalix - Region NorrbottenFlexiboard i förskola - Region Norrbotten
 • International trademark search.
 • Mercer Bedeutung.
 • Hyperion crypto news.
 • NiceHash change wallet.
 • Fische Hase Mann.
 • Haus der Eltern renovieren.
 • Zoom bankroll management.
 • Antoine Richard Beziehung.
 • THETA airdrop.
 • Ultraschall Gefäße Kurs.
 • Salesforce to purchase Slack.
 • BSV Crypto.
 • MT4 copy trading.
 • Rendite spezialisten erfahrung.
 • Check Bitcoin address.
 • In what to invest in 2020.
 • Mehrsprachigkeit Vorteile.
 • Party games.
 • Groovebox kopen.
 • Casinos Austria Eigentümer.
 • Katalog Bootszubehör.
 • Kryptowährungen 2020.
 • 0.005 eth to thb.
 • Duracell News.
 • Dampfen statt Rauchen was passiert im Körper.
 • Bitcoin Mercedes.
 • Was ist die COMEX.
 • Ancient Greek coins value.
 • Tesla battery without cobalt.
 • Neuen Ordner bei GMX einrichten.
 • Best places to mine Bitcoin.
 • Onvista Aktien auf anderes Depot übertragen.
 • 100€ paysafecard.
 • Funkis badrum.
 • South African crypto coins.
 • Dampfen Lungenschmerzen.
 • Bildformat für Newsletter.
 • Flos Aim Small 3 Replica.
 • Rufumleitung Code.
 • SwissBorg chat.
 • RSI Bolero.